Logo
INFO
Finlands dedrobatidae Förening rf är en förening för alla som är intresserade av pilgiftsgrodor och övriga groddjur.
Syftet med föreningen är att:
1) stöda hobbyverksamheten kring pilgiftsgrodor och övriga groddjur i Finland,
2) fungera som kontaktorgan mellan medlemmar, olika samfund och myndigheter,
3) främja groddjurens välmående i terrariesammanhang, och
4) stöda forskning och natur- och djurskyddsåtgärder med anknytning till utrotningshotade groddjur och deras livsmiljöer.

Praktiskt sett är basen för föreningsverksamheten att ordna sammankomster och gemensamma utflykter för medlemmarna, samt medlemstidningen i nätform, på finska. För tillfället ligger vi ännu i startgroparna med tidtabellen för vår första medlemstidning, men sammankomster och utflykter ordnas redan för fullt.

Senare i år öppnar vi även ett grodregister på dessa sidor, med vilkets hjälp utövare av grodhobbyn lätt kan hålla koll på sina egna grodor, samt lära känna övriga utövare av pilgiftshobbyn i Finland. Registret är öppet för alla våra medlemmar.

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liiton logo  
Finlands Dendrobatidae Förenig är en av grundarna av Finlands Exotiska Djurföreningars Förbund.

© Finlands Dendrobatidae Förening rf
Fram-
sidan
Info om
föreningen
Bli
medlem!
Händelse-
kalender
Länkar till
andra sidor

 

Logo    Förenings Facebook