Suomen Dendrobatidae Yhdistys ry:n logo
Yhdistys on lakkautettu
Suomen Dendrobatidae Yhdistys ry on kokouksessaan 5.1.2019 päättänyt yksimielisesti lopettaa yhdistyksen toiminnan. Vaikka toiminta loppuu yhdistyksen muodossa, jatkamme harrastusta entiseen tapaan ja nuolimyrkkysammakoista keskustellaan aktiivisesti mm. Facebookissa.
Förening har beslutat att avsluta föreningsverksamheten
Finlands Dendrobatidae Förening rf har vid sitt möte den 5 januari 2019 enhälligt beslutat att avsluta föreningsverksamheten. Trots att verksamheten slutar i form av en förening fortsätter hobbyn som vanligt, och pilgiftsgrodor diskuteras fortsättningsvis aktivt bland annat på Facebook.
Society has been shut down
Even though the society discontinues, poison dart frog hobby in Finland continues. Nationwide discussion will take place for example in Facebook.

Kuva: Ville Heimala

Oophaga pumilio @ Isla Colon, Panama. © Ville Heimala

© Suomen Dendrobatidae Yhdistys ry.